Dispart.exe Kullanımı (Diskpart ile Flash Bellek Formatlama)

Diskpart console ekranında çalışan metin tabanlı kullanıcı arayüzüne sahip bir disk yönetim programıdır.

Diskpart ile disklerinizi partisyonlara bölebilir ve formatlayabilirsiniz.


Başlat > çalıştır > cmd.exe yolunu izleyip cmd.exe programını çalıştırıyoruz

Sonra cmd ekranına diskpart yazarak dispart.exe programını çalıştırabilirsiniz.

Ya da Başlat > ara > diskpart.exe yolunu izleyip diskpart programına ulaşabilirsiniz

Diskpart programımız çalıştıktan sonra console ekranında şöyle bir ekran çıkmış olmalı

DISKPART>

help komutu kullanılarak tüm diskpart komutlarını görebilirsiniz

DISKPART> help

list disk komutu ile bilgisayarımıza bağlı olan depolama cihazlarını listeleyebiliriz.

DISKPART> list disk

 Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
 -------- ------------- ------- ------- --- ---
 Disk 0  Online     931 GB  109 GB
 Disk 1  Online     7446 MB   0 B

Listede bilgisayarıma takılı olan flashbellek ve harddisk'im gözüküyor.

Boyutlardanda anlaşıldığı üzere (disk 0) benim harddiskimi temsil ediyor (disk 1) ise takılı olan 8GB usb belleğimi temsil ediyor. Size bölümünde disklerin boyutu gözüküyor zaten.

select disk 1 komutu ile usb belleğimi işaretliyorum

DISKPART> select disk 1

Disk 1 is now the selected disk.

Şimdi tekrar disklerimize bakalım ne değişmiş

DISKPART> list disk

 Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
 -------- ------------- ------- ------- --- ---
 Disk 0  Online     931 GB  109 GB
* Disk 1  Online     7446 MB   0 B

clean komutu ile disk1'imizin içeriğini siliyoruz. Usb belleğimiz formatsız bir hal alıyor bu komutu verirken hangi diskin seçili olduğundan emin olunması gerek çünkü kaza ile harddiskinizi seçip başınıza iş almayın.Clean komutu flash belleğimizin format türünü sıfırlıyor yani flash belleğimiz raw(ham) formatlanmamış hale dönüyor

DISKPART> clean

DiskPart succeeded in cleaning the disk.

Şimdi içeriği silinmişmi diye kontrol etmek için tekrar list disk komutu verelim

DISKPART> list disk

 Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
 -------- ------------- ------- ------- --- ---
 Disk 0  Online     931 GB  109 GB
* Disk 1  Online     7446 MB 7445 MB

disk 1'in free alanı ile size alanının aynı olduğunu görüyoruz usb belleğimizin içeriği temizlenmiş Usb belleğimizin içeriğine şuanda ulaşmamız mümkün değil. Önce usb belleğimizi formatlamamız gerekiyor

Şimdi usb belleğimizin içinde bir partisyon oluşturalım

create partition primary

DISKPART> create partition primary

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

Başarılı bir şekilde birincil partisyon oluşturduk

Create komutu ile neler oluşturulabilir görmek için create komutu vermemiz yetiyor

DISKPART> create

Microsoft DiskPart version 10.0.10586

PARTITION  - Create a partition.
VOLUME   - Create a volume.
VDISK    - Creates a virtual disk file.

Listede görüldüğü gibi üç farklı seçenek var bunlardan örnek olarak biz partisyon oluşturmak için partition seçeneğini seçtik

create partition komutu ilede partisyon türü için seçilebilecek seçenekler ekrana listenir

DISKPART> create partition

Microsoft DiskPart version 10.0.10586

EFI     - Create an EFI system partition.
EXTENDED  - Create an extended partition.
LOGICAL   - Create a logical drive.
MSR     - Create a Microsoft Reserved partition.
PRIMARY   - Create a primary partition.

Gözüktüğü gibi diskpart çok yönlü bir disk yönetim aracı diskimizi birincil, genişletilmiş, mantıksal, EFI, MSR şeklinde partisyonlara bölebiliyor.

Biz create partition primary seçeneği ile birincil partisyon oluşturduk

list disk ile disk durumuna tekrar bakabiliriz ayrıca oluşturduğumuz partisyonu görüntülemek için list partition komutunu kullanabiliriz.

DISKPART> list partition

 Partition ### Type       Size   Offset
 ------------- ---------------- ------- -------
* Partition 1  Primary      7445 MB 1024 KB

Görüldüğü gibi 7445MB lık birincil partisyonumuz ekrana geldi sol başındaki * işaretide seçili olduğunu gösteriyor

Şimdi active komutu ile partisyonumuzu formatlamak için çalıştıralım

DISKPART> active

DiskPart marked the current partition as active.

Şimdide format atmak için format fs=fat32 komutunu girelim

label niteliği ile flashbeleğimize bir ad girebiliriz. Ben flashbelleğimin adını Girme yaptım

DISKPART> format fs=fat32 label=Girme

 100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

fs değeri fat32, fat16, ntfs değerleri alabilir, burda fs(file system) ile belirtilen hangi dosya sistemi kullanılarak formatlanacağıdır. Flashbellek kullandığımız için ve alanımız 8GB gibi küçük bir alan olduğu için fat32 iş görecektir.

Şimdi assign komutuyla işlemi bitiriyoruz.

DISKPART> assign

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

Flash Belleğimiz artık hazır.Şimdi list özelliğini inceliyelim

DISKPART> list

Microsoft DiskPart version 10.0.10586

DISK    - Display a list of disks. For example, LIST DISK.
PARTITION  - Display a list of partitions on the selected disk.
       For example, LIST PARTITION.
VOLUME   - Display a list of volumes. For example, LIST VOLUME.
VDISK    - Displays a list of virtual disks.

list volume ile diskimizdeki bölümleride görüntülüyebiliriz

DISKPART> list volume

 Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
 Volume 0   F            DVD-ROM     0 B No Media
 Volume 1     Sistem Ayrı NTFS  Partition  500 MB Healthy  System
 Volume 2   C        NTFS  Partition  199 GB Healthy  Boot
 Volume 3   E  Depo     NTFS  Partition  481 GB Healthy
* Volume 4   G  GIRME    FAT32 Removable  7445 MB Healthy

Yukarıda görüldüğü gibi harddiskimizdeki mnatıksal ve birincil bölümler listelendi

Uyguladığımız yöntemin aynısını bu bölümler içinde uygulayabiliriz ancak harddiskinizi işaretleyip formatlamak istediğiniz bölümü işaretlemeden clean yaparsanız tüm harddiskinizi silecektir.

select disk 0

DISKPART> list disk

 Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
 -------- ------------- ------- ------- --- ---
 Disk 0  Online     931 GB  109 GB
 Disk 1  Online     7446 MB   0 B

DISKPART> select disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

DISKPART> list partition

 Partition ### Type       Size   Offset
 ------------- ---------------- ------- -------
 Partition 1  Primary      500 MB 1024 KB
 Partition 2  Primary      199 GB  501 MB
 Partition 3  Primary      139 GB  200 GB
 Partition 0  Extended      591 GB  339 GB
 Partition 5  Logical      476 MB  339 GB
 Partition 4  Logical      481 GB  450 GB

DISKPART> select partition 3

Partition 3 is now the selected partition.

DISKPART> list partition

 Partition ### Type       Size   Offset
 ------------- ---------------- ------- -------
 Partition 1  Primary      500 MB 1024 KB
 Partition 2  Primary      199 GB  501 MB
* Partition 3  Primary      139 GB  200 GB
 Partition 0  Extended      591 GB  339 GB
 Partition 5  Logical      476 MB  339 GB
 Partition 4  Logical      481 GB  450 GB

Artık seçtiğiniz partisyonu clean ile silebilir daha sonrada format atabilirsiniz.


Kaynak : https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490893.aspx